Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου.

  • - - - 8527911100 10: Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα
  • - - - - 8527911100 80: Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης
  • - - - - 8527911900 80: Άλλες
  • - - - 8527913500 10: Άλλες
  • - - - - 8527913500 80: Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)
  • - - - - 8527919100 10: Άλλες
  • - - - - - 8527919100 80: Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης
  • - - - - - 8527919900 80 (2/0) : Άλλες