Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους.

  • - - - 2922430010 80: Ανθρανιλικό οξύ (CAS RN 118-92-3)
  • - - - 2922430090 80: Άλλα