Άλλα / Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα.

Deutsch 20 English 10 Français 17 Nederlands 3 Slovenčina 3

  • - - - 3002909010 80: Παθογόνα και καλλιέργειες παθογόνων
  • - - - 3002909090 80: Άλλα