Άλλα / Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Deutsch 4

  • - - 3815901000 80: Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη
  • - - 3815909000 80 (17/0) : Άλλα