Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου.

  • - - - 8411910010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8411910020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα
  • - - - 8411910090 80: Άλλα