Αντλίες κενού / Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο.

Deutsch 1 Français 4

  • - - 8414101500 80: Του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών ή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη
  • - - 8414102500 10: Άλλες
  • - - - 8414102500 80 (2/0) : Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots
  • - - - 8414108100 10: Άλλες
  • - - - - 8414108100 80 (2/0) : Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης
  • - - - - 8414108900 80 (2/0) : Άλλες