Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots.

  • - - - - 8414102510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8414102590 80: Άλλες