Αξονικοί / Άλλοι / Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο.

  • - - - - - 8414592510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8414592540 80: Αξονικός ανεμιστήρας με ηλεκτροκινητήρα, με μέγιστη ισχύ εξόδου 2 W, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521 ή 8528
  • - - - - - 8414592590 80: Άλλοι