Μονοκυψελικοί / Άλλοι / Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο.

  • - - - - 8414801110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8414801190 80: Άλλοι