Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης.

  • - - - 8505905010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8505905090 80: Άλλες