Βάρους ανά m$2 ίσου ή ανώτερου των 650 g.

  • - - - 5911321100 10: Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
  • - - - - 5911321100 80: Υφάσματα με συραμμένη επίστρωση πλάκας, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές (π.χ. πιλήματα πρέσας)
  • - - - - 5911321900 80: Άλλα
  • - - - 5911329000 80: Από άλλες υφαντικές ύλες