Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 225 g.

  • - - - 4805932000 80: Από ανακυκλωμένο χαρτί
  • - - - 4805938000 80: Άλλα