Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους.

  • - - - - - 2009901110 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
  • - - - - - 2009901190 80: Άλλα