Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα.

  • - - - - - 2009493010 80: Σε σκόνη
  • - - - - - 2009493091 10: Άλλα
  • - - - - - - 2009493091 80: Χυμός ανανά, όχι σε μορφή σκόνης: - με τιμή Brix 20 και άνω, το πολύ όμως 67, - αξίας άνω των 30 ευρώ ανά 100 χλγ. καθαρού βάρους, - που περιέχει πρόσθετα ζάχαρα για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • - - - - - - 2009493099 80: Άλλα