Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους.

  • - - - - 8483102110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483102190 80: Άλλοι