Με απλή χύτευση ή σε τύπους / Άλλα.

Deutsch 16 Español 1 Français 8 Polski 3 Svenska 2

  • - - - - 7616991010 80: Στεφάνια, συζευκτήρες και άλλες διατάξεις για τη στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά διαστήματα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7616991020 80: Διατάξεις "ταχείας αλλαγής" (quick change) για τη μετατροπή επιβατικών αεροπλάνων σε αεροπλάνα μεταφοράς εμπορευμάτων και αντίστροφα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7616991030 80: Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: - ύψος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm - πλάτος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm - μήκος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC-46100 ή ENAC-42100 (με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - εσωτερικό πορώδες το πολύ 1 mm• - εξωτερικό πορώδες το πολύ 2 mm• - σκληρότητα Rockwell HRB 10 και άνω προς χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων
  • - - - - 7616991091 10: Άλλα
  • - - - - - 7616991091 80: Θερμαντικά σώματα αλουμινίου και τα στοιχεία ή τμήματα από τα οποία απαρτίζονται τα σώματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω στοιχεία συναρμολογούνται σε ενότητες
  • - - - - - 7616991099 80: Άλλα