Άλλα / Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302591000 80 (2/0) : Βορεομπακαλιάροι (Boreogadus saida)
  • - - - 0302592000 80: Γάδοι (Merlangius merlangus)
  • - - - 0302593000 80: Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)
  • - - - 0302594000 80: Μουρούνες (Molva spp.)
  • - - - 0302599000 80: Άλλα