Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση.

Čeština 1 Deutsch 3

  • - - - 7226920010 80: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - 7226920090 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm