Άλλα / Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό, "έξυπνες κάρτες" (smart cards) και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37.

  • - - 8523801000 80: Μη γραμμένα
  • - - 8523809000 80: Άλλα