Άλλα / Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα.

  • - - - - - 7204419910 80: απορρίμματα
  • - - - - - 7204419990 80: Άλλα