Άλλων / Άλλα / Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - - - 0305399010 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
  • - - - - 0305399020 80: Ψάρια του είδους Clupea ilisha, σε άρμη
  • - - - - 0305399030 80: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305399040 80: Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
  • - - - - 0305399050 80: Ξιφίας (Xiphias gladius)
  • - - - - 0305399060 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
  • - - - - 0305399065 80: Γόπα (Boops boops)
  • - - - - 0305399070 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
  • - - - - 0305399080 80: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0305399090 80: Άλλων