Άλλα / Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.

  • - - 5005009010 80: Νήματα εξ ολοκλήρου από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • - - 5005009090 80: Άλλα