Άλλα / Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 1 Deutsch 1 Nederlands 1

  • - - - 7204290010 80: απορρίμματα
  • - - - 7204290090 80: Άλλα