Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση.

  • - - 2208401100 10: Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
  • - - - 2208401100 80: Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση)
  • - - - 2208403100 10: Άλλα
  • - - - - 2208403100 80: Άξίας που υπερβαίνει 7,9 € ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης
  • - - - - 2208403900 80: Άλλα
  • - - 2208405100 10: Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l
  • - - - 2208405100 80: Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση)
  • - - - 2208409100 10: Άλλα
  • - - - - 2208409100 80: Αξίας που υπερβαίνει 2 € ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης
  • - - - - 2208409900 80: Άλλα