Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου).

Deutsch 5 Polski 3

  • - - - 3918101010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3918101090 80: Άλλοι