ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

 • 7101000000 10: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
 • 7101000000 80 (4/0) : Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς
 • 7102000000 80 (7/0) : Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα
 • 7103000000 80 (4/0) : Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς
 • 7104000000 80 (3/0) : Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς
 • 7105000000 80 (2/0) : Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες
 • 7106000000 10: II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
 • 7106000000 80 (4/0) : Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη
 • 7107000000 80: Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
 • 7108000000 80 (5/0) : Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη
 • 7109000000 80: Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
 • 7110000000 80 (12/0) : Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη
 • 7111000000 80: Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
 • 7112000000 80 (5/0) : Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων
 • 7113000000 10: III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
 • 7113000000 80 (4/0) : Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
 • 7114000000 80 (4/0) : Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
 • 7115000000 80 (2/0) : Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
 • 7116000000 80 (2/0) : Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες
 • 7117000000 80 (4/0) : Απομιμήσεις κοσμημάτων
 • 7118000000 80 (2/0) : Νομίσματα