Από ελατό χυτοσίδηρο / Άλλα / Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 1 Deutsch 25 Español 2 Français 3 Italiano 1 Nederlands 3 Polski 2 Slovenščina 1

  • - - - - 7325991020 80: Κεφαλή άγκυρας από γαλβανισμένο εν θερμώ όλκιμο χυτοσίδηρο του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αγκυρών γείωσης
  • - - - - 7325991030 80: σχάρες καναλιών που υπάγονται στο πρότυπο EN 1433, προς τοποθέτηση ως συστατικό στοιχείο σε κανάλια από πολυμερές, πλαστικό ή σκυρόδεμα, οι οποίες επιτρέπουν στα επιφανειακά ύδατα να εισρέουν στο κανάλι
  • - - - - 7325991040 80: πυροσβεστικοί κρουνοί
  • - - - - 7325991051 10 (0/3) : Άλλα
  • - - - - - 7325991051 80: Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη (γνωστός επίσης ως όλκιμος χυτοσίδηρος), και μέρη αυτών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για: — την κάλυψη επιφανειακών ή υπόγειων δικτύων και/ή ανοιγμάτων επιφανειακών ή υπόγειων δικτύων, και επίσης — την πρόσβαση σε επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα και/ή την παρατήρηση επιφανειακών ή υπόγειων δικτύων
  • - - - - - 7325991090 80 (0/1) : Άλλα