Από ανοξείδωτο χάλυβα / Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους.

  • - - - - - - - 7318155210 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - - 7318155290 80: Άλλα