Από άλλες ύλες / Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία.

Čeština 5 Deutsch 14 English 8 Suomi 1 Français 1

Εναλλασσόμενο εργαλείο, κατασκευασμένο από…

βολφραμιο; εργαλεια εναλλασσομενα

Εναλλασσόμενο εργαλείο, κατασκευασμένο από καρβίδιο βολφραμίου, το οποίο χρησιμοποιείται με κομπρεσσόρο αέρα.

Χρησιμοποιείται από οδοντοτεχνίτες στη διαδικασία κατασκευής των τεχνητών δοντιών αλλά και από άλλους τεχνίτες.

Μπορεί να εκτελεί διάφορες εργασίες όπως το λιμάρισμα, η διάνοιξη οπών και η αφαίρεση μικρών ποσοτήτων ύλης από μεταλλικά είδη.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ