Από άλλες φυτικές ύλες / Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κ.λπ.).

  • - - - 4601940500 80: Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες
  • - - - 4601941000 10: Άλλα
  • - - - - 4601941000 80: Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες
  • - - - - 4601949000 80: Άλλα