Από άλλες υφαντικές ύλες / Σάκοι και σακίδια συσκευασίας.

  • - - 6305900010 10: Πλεκτά
  • - - - 6305900010 80: Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, από λινάρι ή σιζάλ
  • - - - 6305900020 80: Άλλα
  • - - 6305900093 10: Άλλα
  • - - - 6305900093 80: Μεταχειρισμένα, από λινάρι
  • - - - 6305900099 80: Άλλα