Άλλα, από πολυεστέρες / Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex.

Deutsch 2 Français 4

  • - - - 5402470020 80: Διμερές μονόινο νήμα με τίτλο 30 dtex κατ' ανώτατο όριο, αποτελούμενο από: - πυρήνα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) και - εξωτερικό στρώμα από συμπολυμερές πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και πολυ(ισοφθαλικού αιθυλενίου), για χρήση στην κατασκευή διηθητικών υφασμάτων
  • - - - 5402470090 80: Άλλα