Νήματα από καννάβι / Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί.

  • - - 5308201000 80: Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • - - 5308209000 80: Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση