Άλλα / Σύρματα από αργίλιο / ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ.

Čeština 1 English 2

  • - - - 7605290010 80: Σύρμα από κράματα αργιλίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 0,10 %, όχι όμως άνω του 5 %, σε χαλκό και - τουλάχιστον 0,2 %, όχι όμως άνω του 6 %, σε μαγνήσιο και - τουλάχιστον 0,10 %, όχι όμως άνω του 7 %, σε ψευδάργυρο και - το πολύ 1 % σε μαγγάνιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υλικού AMSQQ-A-430, του είδους που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία (μεταξύ άλλων, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις των συστημάτων NADCAPκαι AS9100) και παράγεται με διεργασία έλασης
  • - - - 7605290090 80: Άλλες