Άλλα σύμμεικτα / Τυπωτά / Άλλα υφάσματα από βαμβάκι.

  • - - - - 5212159011 10: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - - 5212159011 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - - 5212159019 80: Άλλα
  • - - - - 5212159091 10: Άλλα
  • - - - - - 5212159091 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - - 5212159099 80: Άλλα