Άλλα σύμμεικτα / Βαμμένα / Άλλα υφάσματα από βαμβάκι.

  • - - - - 5212139010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5212139090 80: Άλλα