Από καλάμια του είδους rotin / Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα).

Български 1 Čeština 1 Deutsch 13 Français 2 Nederlands 3 Polski 1

  • - - - 4602120010 80: Δσ καδορισμευημ μοπφη, Χειροποίητες
  • - - - 4602120090 80: Άλλη