Από δέρμα φυσικό / Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων.

Français 1

  • - - - 6406101010 80: Χειροποίητα
  • - - - 6406101090 80: Άλλα