Από πλαστική ύλη / Μελανοταινίες.

Čeština 1 Deutsch 6 English 1 Français 3 Italiano 1 Nederlands 1

  • - - - 9612101010 80: Μελανοταινίες για γραφομηχανές από πλαστική ύλη αποτελούμενες από τομείς διαφορετικού χρώματος, όπου οι χρωστικές ουσίες διεισδύουν με τη θερμότητα μέσα σε ένα υπόθεμα (που φέρει την ονομασία εξάχνωση χρωστικών ουσιών)
  • - - - 9612101090 80: Άλλεδ