Από κράματα αργιλίου / Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο.

Čeština 5 Deutsch 20 Español 2 Français 2 Polski 1 Română 1 Slovenčina 8 Svenska 1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΒΕΡΓΑ), ΚΟΙΛΟ,…

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΒΕΡΓΑ), ΚΟΙΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΗΚΗ 3,4,5 KAI 6 ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ