Από τροπικούς καρπούς / Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού.

  • - - - - 0813503120 80: Που περιέχουν καρύδια Βραζιλίας με κέλυφος
  • - - - - 0813503180 80: Άλλα