Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι.

  • - - 5007100010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - 5007100090 80: Άλλα