Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες.

Čeština 3 Deutsch 1

  • - - - 6804221200 10: Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης
  • - - - - 6804221200 20: Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες
  • - - - - - 6804221200 80: Μη ενισχυμένα
  • - - - - - 6804221800 80: Ενισχυμένα
  • - - - - 6804223000 80: Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα
  • - - - - 6804225000 80: Από άλλες ύλες
  • - - - 6804229000 80: Άλλα