Απλά / Νήματα από λινάρι / ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ.

  • - - 5306101000 10: Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • - - - 5306101000 80 (2/0) : Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)
  • - - - 5306103000 80 (2/0) : Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)
  • - - - 5306105000 80: Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)
  • - - 5306109000 80: Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση