Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία.

Dansk 1 Deutsch 1

  • - - 9403105100 10: Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm
  • - - - 9403105100 80: Γραφεία
  • - - - 9403105800 80: Άλλα
  • - - 9403109100 10: Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm
  • - - - 9403109100 80: Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα
  • - - - 9403109300 80: Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα
  • - - - 9403109800 80: Άλλα