Από μπαμπού / Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα.

Deutsch 2

  • - - 4402100010 80: εξαχθεί από τη Σομαλία
  • - - 4402100090 80: Άλλα