Άλλα / Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings).

Български 1 Čeština 3 Deutsch 3 Español 3 Hrvatski 4 Magyar 2 Polski 1 Slovenčina 2

Δύο πλέγματα από ίνες υαλοβάμβακα ανοικτής…

διχτυα; υφαντοσ; ακαλυπτο; υαλοβαμβακεσ; απο υαλοβαμβακαδιχτυα; υφαντοσ; ακαλυπτο; υαλοβαμβακεσ; απο υαλοβαμβακαδιχτυα; υφαντοσ; ακαλυπτο; υαλοβαμβακεσ; απο υαλοβαμβακαδιχτυα; υφαντοσ; ακαλυπτο; υαλοβαμβακεσ; απο υαλοβαμβακα

Δύο πλέγματα από ίνες υαλοβάμβακα ανοικτής βρογχίδας, με μέγεθος κυψελίδας 5mm X 5mm και με βάρος 56gr/m2 και 125gr/m2 αντίστοιχα.

Τα πλέγματα είναι κατασκευασμένα από συνεχή νήματα υαλοβάμβακα πολλών κλώνων, χαλαρής σύνδεσης με ελάχιστη ή καμία συστροφή(roving),υφασμένα σε μορφή LENO μη επικαλυμμένα με κάποιο άλλο υλικό.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΧΤΥΑ ΥΦΑΝΤΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΕΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ