Άλλα / Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009.

Français 1

 • - - - 2204291000 80: Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar
 • - - - 2204292200 10: Άλλα
 • - - - - 2204292200 20: Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • - - - - - 2204292200 30: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - 2204292200 40: Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)
 • - - - - - - - 2204292200 80 (2/0) : Bordeaux (Μπορντό)
 • - - - - - - - 2204292300 80 (2/0) : Bourgogne (Βουργουνδίας)
 • - - - - - - - 2204292400 80 (2/0) : Beaujolais
 • - - - - - - - 2204292600 80 (2/0) : Vallée du Rhône
 • - - - - - - - 2204292700 80 (2/0) : Languedoc-Roussillon
 • - - - - - - - 2204292800 80 (2/0) : Val de Loire
 • - - - - - - - 2204293200 80 (2/0) : Piemonte
 • - - - - - - - 2204293800 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 2204293800 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - - 2204297800 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204297900 10: Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
 • - - - - - - - 2204297900 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - 2204298000 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204298100 10: Άλλα ποικιλιακά κρασιά
 • - - - - - - - 2204298100 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - 2204298200 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204298300 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2204298300 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - 2204298400 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - 2204298500 10: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - 2204298500 20: Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
 • - - - - - - - 2204298500 80 (3/0) : Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal
 • - - - - - - - 2204298600 80 (3/0) : Xérès
 • - - - - - - - 2204298800 80 (3/0) : Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου
 • - - - - - - - 2204299000 80 (3/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204299100 80 (3/0) : Άλλα
 • - - - - 2204299300 10: Άλλα
 • - - - - - 2204299300 20: Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
 • - - - - - - 2204299300 80 (5/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - 2204299400 80 (12/0) : Άλλα
 • - - - - - 2204299500 10: Άλλα ποικιλιακά κρασιά
 • - - - - - - 2204299500 80 (5/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - 2204299600 80 (12/0) : Άλλα
 • - - - - - 2204299700 10: Άλλα
 • - - - - - - 2204299700 80 (5/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - 2204299800 80 (12/0) : Άλλα