Άλλα / Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα).

Čeština 1 Dansk 9 Deutsch 1 English 10 Suomi 3 Français 12 Italiano 2 Nederlands 4 Polski 1 Română 1

Προϊόν κατασκευασμένο από ίνες υαλοβάμβακα…

υαλοβαμβακεσ; απο υαλοβαμβακα; για μονωση; υλικο μονωσησυαλοβαμβακεσ; απο υαλοβαμβακα; για μονωση; υλικο μονωσησ

Προϊόν κατασκευασμένο από ίνες υαλοβάμβακα που χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΕΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΣΗΣ