Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο).

Deutsch 3 Français 3

  • - - - 3920621200 10: Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,35 mm
  • - - - - 3920621200 80: Μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων.Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών
  • - - - - 3920621900 80 (12/0) : Άλλα
  • - - - 3920629000 80: Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm